Οι Περιστερώνες της Καισαριανής

Το έργο αυτό αναλήφθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο της Καισαριανής στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξυγίανσης του πάρκου και της πλατείας​ μέσω του ελέγχου γεννητικότητας και του πληθυσμού των περιστεριών, παράλληλα προσφέροντάς τους ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης και αρμονικής συμβίωσής τους με τον άνθρωπο, εντός του φυσικού τους περιβάλλοντος.

Το έργο επιδιώκει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συντήρηση από Ιδιωτικούς και Κοινοτικούς φορείς.

Δωρεές προς ενίσχυση του Έργου

0